XXI Velká umělecká galerie / pobočka CH v Rzeszowie

Výjimečná aukce – XXI Velká umělecká galerie

 

11. prosince 2019 již po 21., jménem všech organizátorů Vás srdečně zveme na předvánoční setkání v rámci Velké umělecké galerie, připravované mnoho let v období Vánočních svátků v klubu „Kotłownia“, který působí při Základní škole č. 11 s integračními odděleními jm. Adama Mickiewicze v Jarosławi (dávné „dvanáckty“).


K letošní edici se poprvé k organizaci galerie přidalo Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu – pobočka v Rzeszowie. Je to nesmírně důležitá a hodnotná iniciativa, zejména, že idea, která se náleží od mnoha let organizátorům galerie, je velice významná pro vzdělávací nabídku školy – mj. pro nabízený v Rzeszowie obor Psychologie.


Tato spoluúčast je nesmírně důležitá pro všechny osoby zapojení v galerii, organizátory, sponzory, kupující dražené a vystavované práce, učitelé a mládež. Jedná se o záležitosti týkající se ukřivděných osob a ohrožených sociálním vyloučením. Tato akce má vliv na každou zúčastněnou osobu, z nitra srdce, zároveň se stává příkladem a velkým symbolem vhodného působení z pohledu osob, které se dennodenně setkávají s různými handicapy, vyloučením a sociálním ohrožením.


Na tuto neobvyklou aukci uměleckých prací, provedených umělci, dětmi a mládeži z různých vzdělávacích a výchovných institucí, v sváteční atmosféře koled srdečně zveme.


Aukce a rovněž i příjem z prodeje dalších děl vystavených v klubu, podpoří instituce a organizace, které mají ve své statutární činnosti, péči o osudy těchto nejzranitelnějších a poškozených osob.


„Utrpení je ve světě rovněž z toho důvodu, aby uvolnilo lásku, tento štědrý a nesobecký dar z vlastního „nitra“ ve věci osob, kterých se utrpení týká“ – Jan Pawel II

 

Na shledanou nejbližší STŘEDU, 11. prosince, v 18.00 v klubu „Kotłownia“ w Základní škole č. 11, Kraszewskiego 39 v Jarosławi! 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro