Zástupci Collegium Humanum v Poslanecké sněmovně

 

Dne 17.5 se konalo setkání přizvaných poslanců Parlamentu České republiky, zástupců MŠMT a zástupců VŠ vzdělávajících pedagogy v budově Poslanecké sněmovny týkající se „Vzdělávání pedagogických pracovníků v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících“. Za Varšavskou univerzitu managementu, Zahraniční pobočku ve Frýdku-Místku se zúčastnili prorektorka PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA, doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D. a PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D.  

 

Bylo nám ctí se zúčastnit tak významného jednání, na které jsme obdrželi pozvání.

Úvodní slova se zhostil místopředseda výboru poslanec Mgr. Marek Výborný.

S představením novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vystoupil
náměstek ministra školství Mgr. Jan Mareš, MBA.

 

Dále probíhala debata o pohledu fakult vzdělávajících učitele na připravovanou novelu, kde jako první vystoupil prof. RNDr. Jan Picek, CSc. děkan Fakulty přírodně – humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

 

Pohledem neakreditovaných pracovišť na připravovanou novelu vystoupila Mgr. et. Bc. Kateřina Konrádová, Učitel naživo.

Všichni společně jsme se snažili najít nejlepší řešení pro praxi v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, které by vedlo ke zlepšení kvalitního personálního vybavení ve školách, které je aktuálním problémem.

 

Novela bude dále projednávána a pokud bude možnost i nadále budeme účastni dalším jednání.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro