Doctor of Business Administration (DBA)

Akreditovaný program DBA uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce ve Frýdku-Místku

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DÉLKA STUDIA 2 SEMESTRY
 • POČET HODIN 190
 • POČET KREDITŮ 60
 • TITUL DBA

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduální studijní program uznávaný v obchodním světě jako potvrzení nejvyšší kvality znalostí a manažerských schopností. Uvedené studium je určeno pro ambiciózní manažery, kteří využijí teoretické a praktické znalosti pro další kariérní růst a svůj vlastní talent, čímž zvýší svou hodnotu na trhu práce ve výkonném sektoru.


Doctor of Business Administration (DBA) je nejprestižnějším elitním studijním programem v oblasti Executive Business Education, který je rozvojem MBA studia.


Ve studijním programu Doctor of Business Administration (DBA) si vytvoříte vysokou úroveň nezávislého a kritického myšlení a naučíte se využívat své rozsáhlé a individuální profesionální znalosti při řízení multidisciplinárního obchodního prostředí.

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduální studium potvrzující nejvyšší manažerskou kvalifikaci zaměřenou na zkušené manažery a podnikatelé na vysoké úrovni.

Základní moduly postgraduálního studia v programu Doctor of Business Administration (DBA) vycházejí ze specifických potřeb manažerské praxe implementovaných odborníky do systému případových studií v různých oblastech, včetně finančního řízení, marketingu, řízení lidských zdrojů, PR a coaching.

Studijní plán

 • Marketing
 • Strategické řízení
 • Správa a řízení společnosti
 • Projektový management
 • Rozvoj a řízení lidských zdrojů
 • Komunikace a networking (Public Relations, Social Media a Brand Management)
 • Podnikatelská etika a CSR
 • Ekonomika a finance
 • Obchodní právo (daňové, pracovní, obchodní)
 • Vyjednávání v podnikání
 • Etiketa a savoir vivre v podnikaní
 • Manažerská psychologie a řízení
 • Speciální přednášky

POSTUP PŘIJETÍ

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SE V ONLINE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

KROK 2

PŘIPRAVTE SI VŠECHNY POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Kopii diplomu a suplementu o ukončení vysokoškolského vzdělání (v případě 2. stupně) (originál je potřební k náhledu)
 • Doklad o zaplacení požadovaných poplatků na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
85.000 CZK
2 půlroční platby
42.500 CZK

Poplatek za náklady spojené se zabezpečením přijímacího řízení za vysokoškolské studium uchazeč zaplatí na účet:
200003812/3060
Bankovní ústav: PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)
Variabilní symbol: datum narození (ve tvaru DDMMRRRR), do poznámky uvedete jméno uchazeče

KROK 4

VEŠKERÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, ODEVZDEJTE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ NEBO POŠLETE E-MAILEM

Další informace:

 • Studium probíhá v českém jazyce.

  Ke každému předmětu jsou připraveny elektronické vzdělávací materiály, které budou zaslány na e-mailovou adresu posluchače.

  Studium bude probíhat ve Frýdku-Místku – Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-Místek