Master of Public Health (MPH)

Akreditovaný program MPH uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce ve Frýdku-Místku

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR MASTER OF PUBLIC HEALTH
 • DÉLKA STUDIA 2 SEMESTRY
 • POČET HODIN 190
 • POČET KREDITŮ 60
 • TITUL MPH

Master of Public Health Vám poskytne šíři všeobecných i odborných znalostí a specializovaných dovedností potřebných k vytvoření kariéry v oblasti veřejného zdraví. 

 

Studium Master of Public Health otevírá neobyčejný počet cest ke smysluplné kariéře. Ať už jste lékař nebo odborník v oblasti zdravotnictví, studium Vám poskytne uplatnění na trhu práce v manažerské sféře veřejného zdraví.

Studijní plán

 • Zdravotnické právo – Základy práva
 • Management ve zdravotnictví
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Zdravotní politika v ČR, EU a WHO
 • Komunikace a komunikační dovednosti ve zdravotnictví
 • Pojišťovnictví ve zdravotnictví
 • Prevence civilizačních onemocnění
 • Krizový management ve zdravotnických zařízeních
Environmentální zdraví a hygiena výživy
 • Etické aspekty ve zdravotnictví a v řízení organizace
 • Legislativa ve zdravotnictví + DRG
 • Management a řízení zdravotnických organizací
 • Ekonomika ve zdravotnických zařízeních
 • Epidemiologie
 • Prevence ústní hygieny
 • Metodologie a základy VVČ

POSTUP PŘIJETÍ

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SE V ONLINE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

KROK 2

PŘIPRAVTE SI VŠECHNY POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Kopii diplomu a suplementu o ukončení vysokoškolského vzdělání (v případě 2. stupně) (originál je potřební k náhledu)
 • Doklad o zaplacení požadovaných poplatků na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
79.000 CZK
2 půlroční platby
39.500 CZK

Poplatek za náklady spojené se zabezpečením přijímacího řízení za vysokoškolské studium uchazeč zaplatí na účet:
200003812/3060
Bankovní ústav: PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)
Variabilní symbol: datum narození (ve tvaru DDMMRRRR), do poznámky uvedete jméno uchazeče

KROK 4

VEŠKERÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, ODEVZDEJTE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ NEBO POŠLETE E-MAILEM

Další informace:

 • Studium probíhá v českém jazyce.

  Ke každému předmětu jsou připraveny elektronické vzdělávací materiály, které budou zaslány na e-mailovou adresu posluchače.

  Studium bude probíhat ve Frýdku-Místku – Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-Místek