Master of Business Administration (MBA)

Akreditovaný program MBA uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce ve Frýdku-Místku

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DÉLKA STUDIA 2 SEMESTRY
 • POČET HODIN 190
 • POČET KREDITŮ 60
 • TITUL MBA

Diplom „Master of Business Administration“ je nejrozšířenějším postgraduálním diplomem na světě. Studium je zaměřeno na osoby, které pracuji v obchodní sféře, ve státní správě, nebo v neziskovém sektoru, nebo plánují vstoupit do tohoto světa. Popularita MBA studia spočívá v tom, že je určeno nejen pro ty, kteří mají vzdělání ekonomického směru, ale i osoby, které získali vzdělání jiného charakteru. Pomocí studia se můžete uplatnit na trhu práce v obchodní a manažerské sféře.

 

Prestižní titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice udělovaný jako profesní titul, zapsaný za jménem, akreditovaný a udělovaný zahraničními univerzitami.

Studijní plán

 • Management
 • Krizový management
 • Mezinárodní obchod a management
 • Manažerské rozhodování, systémy řízení
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Řízení a coaching
 • Média a public relations
 • Vyjednávání v podnikání
 • Obchodní etika
 • Profesní etika v podnikání
 • Personální management
 • Simulace obchodních procesů
 • Kulturní a sociální prostředí – mediace
 • Obchodní právo v managementu a podnikání
 • Seminář podnikatelsko-obchodních aktivit

POSTUP PŘIJETÍ

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SE V ONLINE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

KROK 2

PŘIPRAVTE SI VŠECHNY POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Kopii diplomu a suplementu o ukončení vysokoškolského vzdělání (v případě 2. stupně) (originál je potřební k náhledu)
 • Doklad o zaplacení požadovaných poplatků na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
71.100 CZK
2 půlroční platby
35.500 CZK

Poplatek za náklady spojené se zabezpečením přijímacího řízení za vysokoškolské studium uchazeč zaplatí na účet:
200003812/3060
Bankovní ústav: PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)
Variabilní symbol: datum narození (ve tvaru DDMMRRRR), do poznámky uvedete jméno uchazeče

KROK 4

VEŠKERÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, ODEVZDEJTE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ NEBO POŠLETE E-MAILEM

Další informace:

 • Studium probíhá v českém jazyce.

  Ke každému předmětu jsou připraveny elektronické vzdělávací materiály, které budou zaslány na e-mailovou adresu posluchače.

  Studium bude probíhat ve Frýdku-Místku – Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-Místek