Master of Laws (LL.M)

Akreditovaný program LL.M uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce ve Frýdku-Místku

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR MASTER OF LAWS
 • DÉLKA STUDIA 2 SEMESTRY
 • POČET HODIN 190
 • POČET KREDITŮ 60
 • TITUL LL.M

Studium Master of Laws (LL.M) je zaměřeno na manažery a dává jím příležitost rozšířit znalosti v oblasti právních předpisů, národních a mezinárodních ekonomických transakcí, poskytuje praktické znalosti v oblasti práva, podporuje manažery efektivnímu řízení a dělat manažerská rozhodnutí v podnikání.

 

Moduly postgraduálního studia (LL.M.) jsou založeny na konkrétních potřebách obchodní praxe a jsou implementovány odborníky do systému případových studií v různých oblastech včetně mezinárodního práva, pracovního práva, daňového práva, práva EU, správy a řízení společnosti a správy majetku státu atd.

 

Master of Laws (LL.M.) probíhá v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy vysokoškolského vzdělávání s využitím získaných právních znalostí v obchodní praxi.

Studijní plán

 • Právo a marketing
 • Daňové a finanční právo
 • Obchodní právo
 • Právo EU
 • Zákon o veřejných zakázkách
 • Pracovní právo
 • Etika a CSR
 • Právo duševního vlastnictví
 • Zákon o zpracování osobních údajů
 • Zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník
 • Vyjednávání a mediace
 • Obchodní protokol
 • Mezinárodní právo
 • Speciální přednášky

POSTUP PŘIJETÍ

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SE V ONLINE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

KROK 2

PŘIPRAVTE SI VŠECHNY POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Kopii diplomu a suplementu o ukončení vysokoškolského vzdělání (v případě 2. stupně) (originál je potřební k náhledu)
 • Doklad o zaplacení požadovaných poplatků na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
69.000 CZK
2 půlroční platby
34.500 CZK

Poplatek za náklady spojené se zabezpečením přijímacího řízení za vysokoškolské studium uchazeč zaplatí na účet:
200003812/3060
Bankovní ústav: PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)
Variabilní symbol: datum narození (ve tvaru DDMMRRRR), do poznámky uvedete jméno uchazeče

KROK 4

VEŠKERÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, ODEVZDEJTE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ NEBO POŠLETE E-MAILEM

Další informace:

 • Studium probíhá v českém jazyce.

  Ke každému předmětu jsou připraveny elektronické vzdělávací materiály, které budou zaslány na e-mailovou adresu posluchače.

  Studium bude probíhat ve Frýdku-Místku – Bruzovská 2589, 738 01 Frýdek-Místek